Nahargarh Fort – Rajasthan

નાહરગઢ કિલ્લો અરવલ્લી પહાડીઓની ધાર પર આવેલો છે , જે ભારતના રાજસ્થાન રાજ્યમાં જયપુર શહેરની નજરે જુએ છે . આમેર કિલ્લા અને જયગઢ કિલ્લાની સાથે , નાહરગઢ એક સમયે શહેર માટે એક મજબૂત સંરક્ષણ

Read more